PDFDrukujEmail

Rozpoczęcie korzystania z tego serwisu internetowego ["Serwis" lub "strona internetowa"] jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania Serwisu. 


  Zawartość

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Dom-el S.C. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Dom-el S.C. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność informacji i opinii, zamieszczonych w Serwisie, ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione  w formie skróconej, niepełnej lub mogą być nieaktualne.

Dom-el S.C. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem i dalszą eksploatacją materiałów z Serwisu lub innych Stron internetowych do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Dom-el S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej lub inną formę przekazu danych.

Wszelkie zamieszczone na tej stronie oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Strony zawierające informacje na temat promocji lub ofert mogą być w każdej chwili zmienione, rozszerzone, a także częściowo lub całkowicie usunięte przez Dom-el S.C. bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

Przekierowania i linki

Strona internetowa domelkrosno.pl może zawierać linki i przekierowania do innych stron internetowych. Dom-el S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich treści. Przed stworzeniem przekierowania do strony zewnętrznej, Dom-el S.C. sprawdza czy strona ta nie zawiera treści niezgodnych z prawem. W momencie zamieszczenia linku do strony zewnętrznej, Dom-el S.C. zweryfikował fakt, iż nie narusza ona w sposób widoczny praw osób trzecich. Jeżeli Dom-el S.C. zostanie poinformowany, że dana strona zewnętrzna zawiera treści niezgodne z prawem, Dom-el S.C. podejmie działania aby przekierowanie zostało usunięte w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

Prawa autorskie

 

  Wszystkie znaki towarowe i marki użyte na stronie należą do ich właścicieli i spełniają jedynie funkcję informacyjną.


 

 

 Ochrona danych

W sytuacjach kiedy możliwe jest na stronie podanie danych osobistych lub danych firmowych (takich jak ares e-mail, nazwa firmy, nazwisko, adres) – zamieszczanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z usług dostępnych na stronie domelkrosno.pl – o ile jest to technicznie możliwe
i praktycznie uzasadnione – jest dozwolone bez podawania danych osobowych, anonimowo lub pod pseudonimem.

 
Wykonanie oraz pozycjonowanie strony iStarter.biz